308E7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שולחן סלוני מרובע

3,000.00 ₪Price