top of page

** התשלום בגין ההובלה והמשלוח יעשה על ידי הלקוח ישירות מול חברת ההובלה **

תצוגה

ויטרינות, ספריות וארונות תצוגה

ויטרינות, ארוניות תצוגה וספריות מאפשרים לנו להציג אוספים, פריטי עיצוב יפים וכמובן ספרים 

מבלי להתפשר על עיצוב התואם לאווירת הבית.

פריטים פונקציונליים אשר אינם מתפשרים על יופי ועיצוב.

bottom of page